Dillad Cymreig

Dillad Cymreig

Rydym yn gwerthu dillad ac addurniadau Cymreig wedi’u gwau a’u crosio(crochet) o ansawdd ardderchog yma yn Rhoddion o’r galon. Gwneir pob eitem yng Nghymru gyda gofal a sylw mawr gan ddefnyddio’r edafedd gwlân a ffibrau eraill o’r ansawdd gorau. Mae Rhoddion o’r galon yn gweithio mewn partneriaeth agos â Carol’s knits ac mae’r cytundeb hwn yn sicrhau bod nwyddau yn cael eu gwneud i’r safonau uchaf a’u trin yn ofalus wrth eu paratoi ar gyfer eu dosbarthu. Mae gan Carol’s knits bresenoldeb rheolaidd mewn ffeiriau a digwyddiadau crefft o gwmpas ardal De Ddwyrain Cymru yn ogystal â stondin ym marchnadoedd Aberhonddu a Mynwy.

Rydym yn gwerthu amrywiaeth o dillad wedi’u gwau neu wedi eu crosio (crochet) ar gyfer pob oedran (o fabannod hyd at oedolion) gan gynnwys

  • Blancedi
  • Siacedi
  • Cardiganau
  • Hetiau
  • Mennig
  • Siolau

Mae croeso i chi bori ein categoriau uchod.