Paentiadau a phrintiau cynfas

Aluniaethau o Gymru a llawer mwy

Pa anrheg well i’w roi i rywun neu beth am ychwanegu liw at waliau eich cartref trwy brynu arluniaeth wreiddiol? Rydym yn cynnig arluniaethau lliwgar hardd trwy ddefnyddio paent acrylig, olew, pasteli meddal, pen neu baent dyfrlliw am brisiau fforddiadwy. Mae ein celf yn cwmpasu pob math o bynciau gan gynnwys

 • Tirwedd Cymru
 • Cestyll Cymru
 • Adeiladau Cymraeg e.e. Stadiwm y Mileniwm / Principality neu ganolfan y Mileniwm
 • Dinasoedd a threfi Cymru
 • Darluniau bywyd llonydd gan gynnwys llwyau caru neu wrthrychau diwylliannol Cymreig
 • Blodau
 • Pobl / Ffigurau
 • Anifeiliaid neu Adar
 • Themâu plant

Rydym yn paentio ar gynfas neu fwrdd cynfas o nifer o wahanol feintiau o fawr i fach. O ran ardull mae ein celf yn cael eu ddylanwadu gan wahanol gyfnodau o hanes celf fel

 • “Realism”
 • “Impressionism”
 • “Expressionism”
 • Modern
 • Pop Celf

Felly, ewch yn eich blaen a phorwch ein siop anrhegion drwy ddefnyddio’r categorïau uchod.

Printiau cynfas Cymreig a mwy

 Rydym yn gwerthu printiau cynfas Cymreig o bris isel ond o ansawdd uchel. Rydym yn argraffu detholiad o’n arluniaethau dyfrlliw gwreiddiol, gwaith pastel, olew a chelf acrylig. Daw’r print polyester ar bren sy’n mesur tua 2cm o ddyfnder. Maent wir yn gallu bod yn rodd feddylgar i berthynas neu ffrind agos neu efallai’n cynnig memento i chi fynd gyda chi ar ôl ymweld â Chymru.

Os gwelwch un o’n arluniaethau gwreiddiol rydych chi’n hoffi ond nad ydynt wedi’u rhestru fel cynnyrch yn ein hadran argraffu cynfas yna cysylltwch â ni trwy ddefnyddio ein ffurflen gyswllt a byddwn yn gwneud ein gorau i gyflawni eich gofynion.